Is herhaling nu ècht zó belangrijk!?

Zeker! Herhaling is de moeder van de wetenschap. 

Wat betreft adverteren wordt ook altijd  gesproken over de kracht van herhaling. 

Wanneer u ’n bepaalde informatie verstrekt wordt in de hersenen letterlijk een verbinding 

gelegd. Deze verbindingen sterven af als ze niet meer gebruikt worden en verdwijnen dus. 

Bij blijvend toepassen (herhaling) worden verbindingen onderhouden en steeds sterker. De info die bij deze verbinding hoort wordt steeds sneller herkend en verwerkt, men kan zich de informatie daardoor makkelijker herinneren. Dit principe gaat op voor iedere vorm van informatie, dus óók voor uw advertentie. Uw klant (prospect) ziet of hoort uw advertentie, verwerkt de informatie en in de hersenen wordt een verbinding gelegd tussen uw bedrijfsnaam, dienst en product die u aanbiedt. Uw klant ziet of hoort deze advertentie nog eens, en nog eens, waardoor de verbinding in de hersenen krachtiger wordt. De consument zal uw diensten/producten makkelijker herinneren op het moment dat uw deze opportuun worden voor hem of haar. Het regelmatig tegenkomen van uw bedrijfsnaam zal ook een zekere mate van vertrouwen opwekken. Herhaling is dus geen verkooppraatje , maar vast onderdeel van de marketing-strategie. Het is hierdoor zaak dat u een marketingplan maakt en vastlegt hoe u zich gaat profileren: website, krant, flyeren, (lokale) radio, social media, evenementen en buurtfeest-markten, borden aan lantaarnpalen, op rotondes, etc...


Doe het, maak een plan, leg het budget vast en houdt u er aan. 

Wij kunnen u daarbij van dienst zijn en uw boekhouder zal er ook blij van worden!

© 2021 Promotie Advies.

Powered by: H&F Parts.

 Vormgeving, tekst, fotografie, beeldbewerking, webdesign en animaties.

Voor de gedrukte versie even contact opnemen met Rob Siewe